/

Muốn làm cách mạng phải có dân, phải có lính mạnh khỏe


Tin đăng ngày : 01:01 16-01-2015 | 1167 lượt xem
Trước khi kết thúc mùa vận chuyển năm 1961 – 1962, Đoàn trưởng Đoàn 559 ra Hà Nội báo cáo với Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh về kết quả hoạt động của Đoàn và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trong dịp này, đồng chí Võ Bẩm được lên báo cáo trực tiếp với Bác Hồ.

Bác chăm chú lắng nghe tình hình mở đường, vận chuyển và kết quả các mặt hoạt động của Đoàn. Bác hỏi kỹ về đời sống nhân dân và của bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Đồng chí Võ Bẩm báo cáo xong, Bác đăm chiêu một lát rồi hỏi:– Chú nói đã hết sự thật chưa?
Đồng chí Võ Bẩm lúng túng vì đã được dặn trước không nói hết sự gian khổ của dân, của bộ đội, sợ Bác buồn. Nhưng trước ánh mắt nhân hậu của Bác, đồng chí Võ Bẩm đã hiểu và đã kể rõ cảnh thiếu ăn bị phù thũng vì thiếu muối của bộ đội và nhân dân các dân tộc ở vùng tuyến đường đi qua…
Nghe xong Bác nói: “Chú nói thật vậy là đúng. Vừa qua bộ đội Đoàn 559 được cơ quan Nhà nước, Bộ Tổng hỗ trợ nên làm được như vậy là tốt. Bác hoan nghênh và biểu dương các lực lượng trên tiền tuyến… Nhưng muốn làm cách mạng phải có dân, có lính mạnh khỏe. Các chú phải chăm lo đến đời sống bộ đội hơn nữa. Cần báo cáo với Bộ hết sức giúp đỡ dân muối, vải, thuốc trị bệnh trong lúc này…”.
Sau đó, Bác gửi đồng chí Võ Bẩm mang một số quà gồm vải hoa, thuốc… vào Trường Sơn tặng đồng bào các dân tộc địa phương.
Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Trước khi kết thúc mùa vận chuyển năm 1961 – 1962, Đoàn trưởng Đoàn 559 ra Hà Nội báo cáo với Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh về kết quả hoạt động của Đoàn và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trong dịp này, đồng chí Võ Bẩm được lên báo cáo trực tiếp với Bác Hồ. Bác chăm chú lắng nghe tình hình mở đường, vận chuyển và kết quả các mặt hoạt động của Đoàn. Bác hỏi kỹ về đời sống nhân dân và của bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Đồng chí Võ Bẩm báo cáo xong, Bác đăm chiêu một lát rồi hỏi:– Chú nói đã hết sự thật chưa?
Đồng chí Võ Bẩm lúng túng vì đã được dặn trước không nói hết sự gian khổ của dân, của bộ đội, sợ Bác buồn. Nhưng trước ánh mắt nhân hậu của Bác, đồng chí Võ Bẩm đã hiểu và đã kể rõ cảnh thiếu ăn bị phù thũng vì thiếu muối của bộ đội và nhân dân các dân tộc ở vùng tuyến đường đi qua…
Nghe xong Bác nói: “Chú nói thật vậy là đúng. Vừa qua bộ đội Đoàn 559 được cơ quan Nhà nước, Bộ Tổng hỗ trợ nên làm được như vậy là tốt. Bác hoan nghênh và biểu dương các lực lượng trên tiền tuyến… Nhưng muốn làm cách mạng phải có dân, có lính mạnh khỏe. Các chú phải chăm lo đến đời sống bộ đội hơn nữa. Cần báo cáo với Bộ hết sức giúp đỡ dân muối, vải, thuốc trị bệnh trong lúc này…”.
Sau đó, Bác gửi đồng chí Võ Bẩm mang một số quà gồm vải hoa, thuốc… vào Trường Sơn tặng đồng bào các dân tộc địa phương.
Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Các tin mới hơn


Các tin cũ hơn